Victor KOROLI

Director executiv al Asociației Obștești „Alianța INFONET”

Victor Koroli este licențiat în științe socio-umane, absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Are experiență de lucru de peste 20 de ani în sectorul asociativ din Republica Moldova.

Domenii de expertiză: democrație participativă și bună guvernare, asigurarea accesului la informație și dezvoltarea societății informaționale, dezvoltare comunitară și consolidarea sectorului asociativ, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și drepturile omului (elaborarea și publicarea materialelor în formate accesibile – audio, limbaj mimico-gestual, audio descripție, „ușor de citit – ușor de înțeles”, sistem Braille, 3D, QR cod etc.), advocacy pentru accesibilizarea clădirilor cu destinație publică, promovarea drepturilor politice ale alegătorilor cu dizabilități (plicul șablon pentru votarea directă a persoanelor cu deficiențe de vedere, echipamente asertive etc.).

Memories

Lola Brisbane's Memories From Gallery

Social Share